ORDER TỪ GỐC

 DỊCH VỤ ORDER HÀNG TỪ CÁC TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NƯỚC NGOÀI CỦA JDeSO.COM ĐƠN GIẢN , CHÍNH XÁC & NGUỒN HÀNG ĐẢM BẢO 

DANH SÁCH CÁC TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NƯỚC NGOÀI


 

1Order hàng từ Trang thương mại điện tửJD.COM , JOYBUY.COM ( CHINA WW )

Joybuy Many GEOs

 


2Order hang từ Trang thương mại điện tử : BANGGOOD.COM ( USA )

Banggood WW

 


3 – Order hang từ Trang thương mại điện tử : TMARK.COM ( USA )

Tmart WW

 


4 – Order hang từ Trang thương mại điện tử : NEWCHIC.COM ( USA )

Newchic WW


5 – Order hang từ Trang thương mại điện tử : SOUFEEL.COM ( USA )


Soufeel WW


6 – Order hang từ Trang thương mại điện tử : SNEAKERHEAD.RU ( NGA )

Sneakerhead


7 – Order hang từ Trang thương mại điện tử : RCMOMENT.COM ( USA )

RCmoment WW


8 – Order hang từ Trang thương mại điện tử :  PEGGYBUY.COM ( CHINA WW )

Peggybuy WW